Choď na obsah Choď na menu

Poradenské služby

Nemecká legislatíva určuje, že pokiaľ na jeho území vykonávate stavebnú činnosť, je Váš objednávateľ povinný strhnúť Vám z vystavených faktúr zrážkovú daň. Pokiaľ nie ste registrovaný na nemeckom daňovom úrade a nemáte vybavené oslobodenie od zrážkovej dane (Freistellungsbescheinigung). Toto oslobodenie musí byť platné najneskôr v čase vyplatenia faktúry, teda s prácami môžete začať a súbežne si o oslobodenie požiadať.


Ak vykonávate v Nemecku činnosti v oblasti stavebného priemyslu a na dané práce využívate svojich zamestnancov,  Vaša spoločnosť je ako zamestnávateľ povinná zaregistrovať sa v Nemecku na SOKA BAU a podávať  pravidelné hlásenia o svojich zamestnancoch, najmä o počte odpracovaných hodín a poskytnutej dovolenke.

V prípade, ak Vaša spoločnosť vysiela svojich zamestnancov  na práce k nemeckému zákazníkovi, je potrebné prihlásiť ich na nemeckom colnom úrade ( Zollamt). Prihlásenie je nutné vykonať elektronicky  najneskôr 1 deň pred vyslaním daných zamestnancov na práce do Nemecka. Pri nesplnení si tejto povinnosti hrozia Vašej spoločnosti vysoké sankcie.